• Hovedgaden 58 C | 4140 Borup

Ledelse & uddannelse

I Radix har vi mere end 10 års erfaring med at etablere, udvikle og drive private botilbud og opholdssteder inden for Servicelovens rammer. Det gælder både fonds-ejede institutioner og virksomheder i selskabsform.

Vi rådgiver om valg af ejerformer i forhold til gældende lovgivning og ledelsesmodeller, herunder bestyrelsens rolle og samspil med den daglige ledelse. Vi kan bistå med rekruttering af kompetente bestyrelsesmedlemmer og kan også påtage os opgaver med interim-ledelse af institutioner og botilbud.

HR og uddannelse

Radix kan også på konsulent- og timebasis løse HR-opgaver og fungere som personale-funktion for botilbud og institutioner.

Mange botilbud og institutioner har behov for en målrettet intern uddannelse af medarbejderstaben. I Radix har vi betydelig erfaring i tilrettelæggelse og gennemførelse af medarbejderkurser inden for kognitiv specialuddannelse. Vi kan tilbyde moderne uddannelses- og mødefaciliteter til mange forskellige formål efter jeres behov.

Hør mere om, hvordan Radix kan hjælpe jeres virksomhed!

Kontakt Områdeleder

David Tønsberg