• Hovedgaden 58 C | 4140 Borup
en del af Solutio Gruppen

Om Radix

Solutio Gruppen, www.solutiogruppen.dk, har etableret en selvstændig administrations- og specialistvirksomhed – Radix Aps – der servicerer alle gruppens botilbud med bl.a. administration, økonomistyring-bogholderi-regnskab, sygepleje/medicin, bestyrelsesarbejde og ledelsesbistand, håndværks-service og en række specialistfunktioner.

Radix overtog ved indgangen til 2021 Mette Thomas Revision og virksomhedens medarbejdere og kunder, og Radix tæller nu 13 medarbejdere, hvortil kommer samarbejde med et netværk af eksterne fagspecialister.

Visionen bag Radix er på konsulentbasis at tilbyde også eksterne og fagligt beslægtede institutioner og botilbud rådgivning og ydelser på individuelle serviceaftaler eller timebasis – afhængig af ydelsens karakter og kundens behov. Fordelen for kundevirksomhederne er, at de hos Radix får adgang til erfaring, kompetencer og specialistviden på områder, hvor myndighedernes krav er stigende – og kan købe ydelserne fleksibelt på timebasis uden at være tvunget til selv at ansætte specialmedarbejdere på heltidsbasis.

Radix betjener fortsat små og mellemstore virksomheder i alle brancher under brandet Mette Thomas Revision med administrations- og regnskabsmæssige ydelser samt revision. Læs mere om MTR her.

Flere fordele

”Aktuelt er mange botilbud og institutioner udfordret, fordi fx Socialtilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed, Kommunerne og SKAT stiller voksende krav til dokumentation og faglighed. Samtidig vil et botilbud eller institution jo helst bruge flest mulige ressourcer på beboerne – og det skaber ofte et dilemma for ledelsen, som vi kan hjælpe med at løse”

Fordelen ved at indgå en serviceaftale med Radix er:

  • Aftalen designes præcis efter den enkelte botilbuds behov = I betaler kun for de kompetencer og timer, I har brug for
  • • Radix’ medarbejdere kender Servicelovens bestemmelser, myndighedernes krav og de vilkår, som både de private botilbud og institutioner arbejder under – og så har vi både faglige kompetencer og praktiske erfaringer
Mette Thomas
Revisor & Direktør