• Hovedgaden 58 C | 4140 Borup

Sygepleje & Medicin

Både private botilbud og institutioner, der er underlagt godkendelse og løbende tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Socialtilsynet, har de senere år oplevet, at kravene til bl.a. sygeplejefaglige kompetencer og handleplaner for omgang med/håndtering af medicin er skærpet markant.

I Radix har vi stor erfaring med at tilrettelægge en faglig kompetent bemanding på botilbud og institutioner – og vi kan rådgive og assistere omkring udarbejdelse af bl.a. medicinprocedurer og –planer, dokumentation og alle andre krav, der skal tages højde for og forberedes op til et tilsynsbesøg.

Specialister i mennesker

Via vores net af samarbejdspartnere kan vi også levere specialydelser inden for ergoterapi, fysioterapi og psykoterapi.

Hør mere om, hvordan Radix kan hjælpe jeres virksomhed!

Kontakt Områdeleder

Klaus Glundø